Τα αρχεία των σχεδίων που ακολουθούν, είναι από το Βιβλίο:
"Σχεδιάστε μια Κατοικία με το   AutoCad Architecture 2021"
 

 

 


Custom Drawings


Project House 21-260 Drawings