Ανοίξτε μια τρύπα στην πλάκα
με το AutoCAD Architecture

Ανοίξτε μια τρύπα στην πλάκα οροφής για την σκάλα

Για να λειτουργήσει η σκάλα, πρέπει να ανοίξετε μια ορθογώνια τρύπα στην πλάκα της οροφής, αρκετά μεγάλη ώστε κάποιος που ανεβαίνει να μην χτυπήσει το κεφάλι του, όπως φαίνεται στην Fig.2.1.8.3.
Για να ανοίξετε μια τρύπα στην πλάκα της οροφής του υπογείου, θα προσθέσετε μια interference condition (συνθήκη παρεμβολής) μεταξύ της σκάλας και της πλάκας.
Με την συνθήκη interference, μπορείτε να προσθέσετε  ή να αφαιρέσετε - Add or Subtract - άλλα αντικείμενα σε μια πλάκα.Η επιλογή Subtract αφαιρεί το στοιχείο μάζας από την πλάκα.
Η σκάλα που εφαρμόζεται ως συνθήκη παρεμβολής στην πλάκα οροφής, μπορεί να επεξεργαστεί όπως οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο χρησιμοποιώντας grips (λαβές) ή στην παλέτα properties.Εάν επεξεργαστείτε τη σκάλα και αλλάξετε width, height, headroom height κ.λπ., η πλάκα οροφής ενημερώνεται ανάλογα.
Όταν προσθέτετε μια συνθήκη interferenceμεταξύ της σκάλας και της πλάκας οροφής, κόβεται ένα κουτί γύρω από τη σκάλα, με βάση το headroom height and και τις side clearances (πλευρικές αποστάσεις).

Το μήκος της οπής ορίζεται στην Παλέτα Ιδιοτήτων (Fig. 2.1.8.1) της σκάλας, στην κατηγορία Advanced > Interference > Headroom height.
Το Headroom height καθορίζει το καθαρό ύψος μεταξύ δοκού και πλάκας στην άκρη της οπής (Fig.2.1.8.1).

h21190 basem 3dStairProp t800533
Fig.2.1.8.1 - Basement - Open a hole on slab

Για να ανοίξετε μια τρύπα στην πλάκα της οροφής του υπογείου για τη σκάλα:

 • Για τη δική σας διευκόλυνση κρύψτε τον τοίχο (bg), για να έχετε καλύτερη τρισδιάστατη άποψη της σκάλας και της πλάκας (Fig.2.1.8.1).
 • Κάντε διπλό κλικ στη σκάλα για να ανοίξετε την παλέτα ιδιοτήτων (Fig.2.1.8.1).
 • Κάντε κλικ στην Design tab, αναπτύξτε το Advanced, and αναπτύξτε το Interference.
 • Καθορίστε το ύψος πάνω από τα πατήματα της σκάλας για την συνθήκη interference. Σε αυτή τη σκάλα, για το Headroom height πληκτρολογήστε την τιμή 2.10 (όπως φαίνεται στην τομή στην Fig.2.1.8.3).
 • Κάντε κλικ στο Esc, για να αφαιρέσετε την επιλογή της σκάλας.
 • Επιλέξτε την πλάκα, στην οροφή του υπογείου, για να τμηθεί.
  Στο Ribbon > κλικ Slab > στην καρτέλλα Modify επιλέξτε Interferencee Condition αναπτυσσόμενο μενού > και επιλέξτε Add το εικονίδιο .
 • Στην προτροπή :
  Select Object to Add: επιλέξτε τη σκάλα και πατήστε Enter.
 • Στην προτροπή :
  Enter Shrinkwrap effect: επιλέξτε Subtractive και πατήστε ENTER.
 • Πατήστε ξανά το κουμπί ENTER για να τερματίσετε την εκτέλεση της εντολής.
  Το αποτέλεσμα είναι όπως φαίνεται στην Fig. 2.1.8.2.
h21190 basem slabStarHole 800600
Fig.2.1.8.2 - Basement 3dView - Stair
h21190 basem sectionStairInterfer 810270
Fig.2.1.8.3 - Basement 3dView - Stair

Σώστε το σχέδιο με το όνομα h21190_basementστον φάκελλο .........που έχετε δημιουργήσει νωρίτερα.
Η πλήρης διαδρομήτου θα είναι:
C:\ACA\myProjects\house21_190\customDrawings\basement\h21190_basement.

Για να αφαιρέσετε την τρύπα στην πλάκα της οροφής του υπογείου:

 • Επιλέξτε την πλάκα, στην οροφή του υπογείου, από την οποία θα αφαιρέσετε την κατάσταση παρεμβολής.
 • Στο Ribbon > κλικ Slab tab > στην καρτέλλα Modify επιλέξτε Interferencee Condition αναπτυσσόμενο μενού > και επιλέξτε το εικονίδιο Remove {tip image="images/sampledata/ACAtutorials/thumbs/ribbon/modify/aca18_ribbonSlab_modifyInterfer_300200.png"}
 • Στην προτροπή: elect Object to Remove: επιλέξτε τη σκάλα και πατήστε Enter.
 • Πατήστε Esc για να τερματίσετε την εκτέλεση της εντολής.