Σχεδιάστε την Εσωτερική Σκάλα 
με το AutoCAD Architecture


Σε αυτό το tutorial θα δημιουργήσετε την εσωτερική σκάλα του υπογείου.Πρόκειται για μια ευθεία σκάλα που ξεκινά από το υπόγειο και οδηγεί στο ισόγειο πάνω, όπως φαίνεται στη Fig. 2.1.7.5.
Η θέση της σκάλας στην κάτοψη του υπογείου, καθώς και οι διαστάσεις της, φαίνονται στη Fig. 2.7.1.4. Ανοίξτε το σχέδιο Place the Slabs-1, που δημιουργήσατε στο προηγούμενο Μπορείτε αν θέλετε να το κατεβάσετε κάνοντας κλικ εδώ download.
Αυτή η σκάλα είναι μια ευθεία σκάλα. Για να τη σχεδιάσετε θα χρησιμοποιήσετε από την Design Tool Palette (Fig. 2.1.7.1), τον τύπο σκάλας που ονομάζεται Concrete.
Εάν δεν υπάρχει αυτό το είδος σκάλας στην 'Design Tool Palette', θα το λάβετε από το Content Browser.
Για να το κάνετε αυτό, ανοίξτε το Content Browser:

 • Στο Ribbon > Home tab > κλικ στο Tools > και επιλέξτε Content Browser (Fig. 2.1.7.2).
 • Στο Content Browser που θα ανοίξει, επιλέξτε > Design Tool Catalog > Stairs and Railing > Stairs (Fig. 2.1.7.3) > επιλέξτε Concrete Stair και σύρετέ το με το ποντίκι σας στο Design Tools Palettes.

 • Fig.2.1.7.1 - Tool Palette - Stair
  Fig.2.1.7.1 - Tool Palette - Stair
 • aca18 ribbon build ContentBrowser 482324
  Fig.2.1.7.2 - Open Content Browser

Η θέση και το σχήμα της σκάλας είναι όπως φαίνεται στην κάτοψη του υπογείου.

 • Στη κάτοψη του υπογείου, χαράξτε την polyline (P1P2P3P4P1), σύμφωνα με τις διαστάσεις που φαίνονται στην Εικ. 2.1.7.5. Επιλέξτε την polyline, κάντε δεξί κλικ και στις ιδιότητες της ορίστε το υψόμετρο της (elevation ) στο 0.20. Η polyline μετακινείται στην κορυφή της πλάκας δαπέδου και είναι το αποτύπωμα της σκάλας όπως πρόκειται να τοποθετηθεί.
  Θα δημιουργήσετε το σχέδιο της σκάλας χρησιμοποιώντας το στυλ σκάλας "Concrete" που θα λάβετε από το Design Tool Palettes ή από το Content Browser.
  Η σκάλα θα σχεδιαστεί με τις ιδιότητες του τύπου σκάλας που θα επιλέξετε στην παλέτα εργαλείων σχεδιασμού και σύμφωνα με την επεξεργασία που θα κάνετε στις ιδιότητές της.
  Μπορείτε να επεξεργαστείτε οποιαδήποτε στιγμή τις ιδιότητες της σκάλας στην Παλέτα Ιδιοτήτων (Εικ.2.1.7.4).

 • aca18 contentBrowser designCatalog stairConcrete t800528
  Fig.2.1.7.3 - Content Browser - Concrete Stair
 • aca18 propStair concrete t360720
  Fig.2.1.7.4 - Properties - Stair

Σχεδιάστε τη σκάλα.

 • Ανοίξτε την Design Tool Palette, κάντε κλικ στο στυλ σκάλας Concrete (Fig. 2.1.7.1), θα ανοίξει η Παλέτα Tool Properties αυτής της σκάλας (Fig. 2.7.1.4), όπου μπορείτε να τροποποιήσετε τις τιμές ανάλογα με τις ανάγκες σας.
 • Στην Παλέτα Tool Properties(Fig. 2.1.7.4) στην κατηγορία General, επιλέξτε Straight gia to Shape , και Up για το Vertical Orientation.
 • Στην κατηγορία Dimensions, ορίστε τις τιμές για Width το 0.90 (P1P2 = 0.90 m), για Height το 3.00, για Tread (πάτημα) το 0.25, επιλέξτε Right για Justify, και Tread για το «Terminate with».
 • Στην προτροπή First Star Point: επιλέξτε το σημείο P1.
 • Στην προτροπή Flight End Point: επιλέξτε το σημείο P3 και πατήστε ENTER.

Η σκάλα έχει δημιουργηθεί όπως φαίνεται στην Fig. 2.1.7.5.Κάντε δεξί κλικ στη σκάλα, για να εμφανιστεί το παράθυρο με τις ιδιότητες του.

h21190 basem stair 800480
Fig.2.1.7.5 - Stair-1

Δημιουργήστε μια 3d Conceptual προβολή

 • Κάντε κλικ στη γωνία WS τυο εικονιδίου View Cube  για να λάβετε μια τρισδιάστατη ισομετρική προβολή του έργου σας ή επιλέξτε το "Top" από το View Cube για να λάβετε μια κάτοψη του έργου σας.
 • Μπορείτε να εφαρμόσετε την Conceptual προβολή στο σχέδιό σας για να έχετε μια πιο καλλιτεχνική προβολή (Fig. 2.1.7.6).
 • Για να γινει αυτο:
  Στο Ribbon > κλικ στο View tab > επιλέξτε Visual panel > επιλέξτε Conceptual
 • Για να έχετε μια καλύτερη τρισδιάστατη εικόνα της σκάλας, μπορείτε να κρύψετε μερικούς από τους τοίχους που κρύβουν τη σκάλα.
 • Για να το κάνετε αυτό:
  Επιλέξτε τους τοίχους που θέλετε να αποκρύψετε - σε αυτό το παράδειγμα θα αποκρύψετε τον τοίχο (bg) - κάντε κλικ στην επιλογή Isolate Objects (το εικονίδιο που μοιάζει με λαμπτήρα στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης σας), και επιλέξτε Hide Objects.
  Ο τοίχος (bg) θα κρυφτεί και το σχέδιό σας θα είναι όπως φαίνεται στην Fig. 2.1.7.6.

Για να επανεμφανιστεί ο τοίχος, κάντε δεξί κλικ στην οθόνη που εμφανίζει το σχέδιό σας, στο παράθυρο που ανοίγει επιλέξτε: Isolate Objects > End Object Isolation.

h21190 basem 3dStair 800480
Fig.2.1.7.6 - 3dView - Stair-1