Δημιουργήστε τις Πλάκες
με το AutoCAD Architecture

Το επόμενο βήμα είναι να δημιουργηθούν και να τοποθετηθούν δύο απλές πλάκες σκυροδέματος πάχους 0.20 m, η μία στο δάπεδο και η άλλη στην οροφή του υπογείου, χρησιμοποιώντας το εργαλείο Slab.
Ανοίξτε το σχέδιο Place the Windows-1, που δημιουργήσατε στο προηγούμενο tutorial, εμφανίστε το σε 3DView και εφαρμόστε σε αυτό το σχέδιο την Conceptual προβολή, όπως φαίνεται στην Fig.2.1.6.1.

Fig.2.1.6.1 - Basement 3DView - Openings
Fig.2.1.6.1 - Openings-1

Με το εργαλείο Slab, θα χρησιμοποιήσετε μια κλειστή polyline - το περίγραμμα του υπογείου (outline of the basement) - για να δημιουργήσετε μια απλή πλάκα που έχει τις ιδιότητες του εργαλείου Slab που επιλέξατε.
Αφού δημιουργήσετε αυτό το αντικείμενο, μπορείτε να αλλάξετε τις ιδιότητές του.

Δημιουργήστε την πλάκα δαπέδου του υπογείου

Μπορείτε να επιλέξετε το εργαλείο Slab στο Ribbon > Home tab > Build panel > Roof Slab αναπτυσσόμενο menu (hover on ►)aca18 icon buildRoofSlab 9426 > επιλέξτε Slab, ή για αυτό το παράδειγμα, μπορείτε να το επιλέξετε από την Tool palette - Design (Fig. 2.1.6.2).

 

 • toolPalet_designSlab t234388
  Fig.2.1.6.2 - Tool Palette - Design
 • designPalette_slabLinework
  Fig.2.1.6.3 - Tool Palette - Design - Slab
 • Εντοπίστε ή σχεδιάστε την κλειστή πολύγραμμη (abgha), αυτή είναι το περίγραμμα του υπογείου, στο επίπεδο 0.00 (Fig.2.1.6.1).
 • Ανοίξτε την Tool palettes- Design (Fig. 2.1.6.2) που περιέχει το εργαλείο Slab - η πλάκα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε - (ίσως χρειαστεί να κάνετε κύλιση για να εμφανίσετε το εργαλείο που θέλετε).
 • Κάντε δεξί κλικ στο εργαλείο Slab και κάντε κλικ στην επιλογή Apply Tool Properties to ► Linework and Walls (Fig.2.1.6.3).
 • Επιλέξτε την κλειστή polyline (abgha) και πατήστε ENTER.
  Είναι πιθανό να παρατηρήσετε ότι δεν μπορείτε να επιλέξετε την polyline, επειδή επικαλύπτεται με άλλα αντικείμενα. Χρησιμοποιήστε το Selection Cycling (status bar button)
  που ελέγχει τη συμπεριφορά της οθόνης όταν τοποθετείτε το δείκτη του ποντικιού πάνω ή επιλέγετε ένα αντικείμενο που επικαλύπτει άλλα αντικείμενα.
  Αυτό το κουμπί ελέγχει εάν εμφανίζεται ένα σήμα ή το πλαίσιο διαλόγου Επιλογής (Selection dialog box) displays όταν τοποθετείτε το δείκτη του ποντικιού πάνω ή επιλέγετε ένα επικαλυπτόμενο αντικείμενο.Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ επικαλυπτόμενων αντικειμένων πατώντας Shift+Space ή χρησιμοποιώντας το πλαίσιο διαλόγου Επιλογής. Βεβαιωθείτε ότι το Selection Cycling είναι ενεργοποιημένο.
  Καθώς περιστρέφετε τον κέρσορα πάνω από αντικείμενα, θα δείτε ένα εικονίδιο που υποδεικνύει ότι πολλά αντικείμενα είναι διαθέσιμα για επιλογή, από αυτά τα αντικείμενα επιλέξτε την polyline.
 • Πατήστε n (No) για να διατηρήσετε την πολύγραμμη στο σχέδιο.
 • Για τη Creation Mode: επιλέξτε p (Projected).
 • Για Specify Base Height: πληκτρολογήστε την τιμή 0.
 • Για το Specify Slab Justification: επιλέξτε Bottom.
 • Στην προτροπή Select the pivot edge of the slab: επιλέξτε γραμμή (ab) και πατήστε ENTER.
 • Στην Properties palette της πλάκας που θα εμφανιστεί, στην κατηγορία Dimensions εντοπίστε την καρτέλα Thickness (Fig.2.1.6.4), αλλάξτε την τιμή της σε 0.20 (είναι, σε μέτρα, το πλάτος της πλάκας του υπογείου), στην κατηγορία Location  εντοπήστε την καρτέλα Elevation, αλλάξτε την τιμή της σε 0.20 και πατήστε Enter και Enter ξανά.
aca18 propSlab t325600
Fig.2.1.6.4 - Roof Slab - Properties
 • Πριν συνεχίσετε, ανοίξτε το Layer Properties Manager, επιλέξτε το layer A-Slab που δημιουργείται αυτόματα με την πλάκα, κάντε κλικ στο color του layer και ορίστε το στο 21. (Ο μόνος λόγος για να επεξεργαστείτε το χρώμα αυτού του layer slab, είναι για να διακρίνετε οπτικά τις πλάκες από τους τοίχους και άλλα αντικείμενα, ενώ βρίσκεται σε conceptual άποψη).
  Η πλάκα του υπογείου έχει δημιουργηθεί όπως φαίνεται στο Fig. 2.1.6.5.
h21190 basem 3dFloorSlab t800480
Fig.2.1.6.5 - 3DView - Floor Slab-1

Δημιουργήστε την πλάκα οροφής του υπογείου

 • Εντοπίστε ή σχεδιάστε την κλειστή polyline (abgha), αυτή είναι το περίγραμμα του υπογείου, στο επίπεδο 0.00 (Fig.2.1.6.1).
 • Ανοίξτε την Tool palettes- Design (Fig. 2.1.6.2) που περιέχει το εργαλείο Slab - η πλάκα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε - (ίσως χρειαστεί να κάνετε κύλιση για να εμφανίσετε το εργαλείο που θέλετε).
 • Κάντε δεξί κλικ στο εργαλείο Slab και κάντε κλικ στην επιλογή Apply Tool Properties σε ► Linework and Walls (Fig.2.1.6.3)
 • Επιλέξτε την κλειστή polyline (abgha) και πατήστε ENTER.
 • Πατήστε n (No) για να διατηρήσετε την polyline στο σχέδιο.
 • Για το Creation Mode: επιλέξτε p (Projected).
 • Για το Specify Base Height: πληκτρολογήστε την τιμή 2.80.
 • Για το Specify Slab Justification: επιλέξτε Bottom.
 • Στην προτροπή Select the pivot edge of the slab: επιλέξτε την γραμμή (ab) και πατήστε ENTER.
 • Στην Properties palette της πλάκας που θα εμφανιστεί, στην κατηγορία Dimensions εντοπίστε την καρτέλα Thickness (Fig.2.1.6.4), αλλάξτε την τιμή της σε 0.20 (είναι σε μέτρα, το πάχος της πλάκας του δαπέδου του υπογείου), στην κατηγορία Location εντοπήστε την καρτέλα Elevation, αλλάξτε την τιμή της σε 3.20 και πατήστε Enter και ξανά Enter.

Η πλάκα του δαπέδου του υπογείου έχει δημιουργηθεί όπως φαίνεται στο Fig. 2.1.6.6.

h21190 basem 3dSlabs
Fig.2.1.6.6 - 3DView - Slabs-1

Σώστε το σχέδιο με το όνομα slabs-1 στον φάκελλο house21 που έχετε δημιουργήσει νωρίτερα.
Η πλήρης διαδρομή του είναι: C:\ACA\tutorials\house21\slabs-1.