Τοποθετήστε τα Παράθυρα 
με το AutoCAD Architecture

Θα συνεχίσετε να εργάζεστε στο σχέδιο του Υπόγειου, προσθέτοντας τα απαραίτητα παράθυρα στο σχέδιο που έχετε δημιουργήσει μέχρι τώρα.

Τα παράθυρα τοποθετούνται στο έργο ως αντικείμενα με τρισδιάστατα χαρακτηριστικά.Αφού τοποθετηθούν σε έναν τοίχο, ο τοίχος θα κοπεί και θα επεξεργαστεί αυτόματα και τα παράθυρα παραμένουν αγκυρωμένα στον τοίχο.
Αυτά κρατιούνται στον τοίχο και δεν μπορούν να απομακρυνθούν.Όταν ο τοίχος μετακινείται ή αλλάζει μέγεθος, η θέση του παραθύρου στον τοίχο παραμένει σταθερή.Για να διαγράψετε ένα παράθυρο, επιλέξτε το και κάντε κλικ στο Delete.
Ανοίξτε το σχέδιο Place Doors-1, που δημιουργήσατε στο προηγούμενο tutorial, όπως φαίνεται στην Fig.2.1.6.1.
Θα τοποθετήσετε τα πέντε διπλά ανοιγόμενααρθρωτά παράθυρα (double hinged windows, τα οποία έχουν το στυλ Casement - Double, ρύθμιση για width = 0,80 m, height = 0,60 m και head height = 2,60 m, με τη διάταξη, τις διαστάσεις και τις αποστάσεις από τις άκρες των

h21155 basem openings 800480
Fig.2.1.5.1 - Basement - Doors and Windows

Μπορείτε να επιλέξετε το εργαλείο Window στο Ribbon > Home tab > Build panel > Window πτυσσόμενο μενού (hover on ►) > επιλέξτε Window , ή μπορείτε να το επιλέξετε  στο Tool palette - Design (Fig. 2.1.5.2).

 • tool palette windows
  Fig.2.1.5.2 - Tool Palette - Design
 • tool palette windows
  Fig.2.1.5.3 - Tool Palette - Design
 • Στην Tool Palette - Design, κάντε κλικ στην καρτέλα Windows για να ενεργοποιήσετε την Windows tool palette (Fig.2.1.5.3).Στην παλέτα εργαλείων των Windows μπορείτε να δείτε τα στυλ παραθύρων που είναι διαθέσιμα για χρήση και μπορείτε να επιλέξετε το στυλ του παραθύρου που προτιμάτε.Για αυτό το έργο επιλέξτε το στυλ 'Casement - Double'.
aca18 propWindows caseDouble t560700
Fig.2.1.5.4 - Window Properties
 • Όταν επιλέγετε το εργαλείο window, θα ανοίξει η παλέτα properties (Fig.2.1.5.4) του επιλεγμένου στυλ παραθύρου.Στα πεδία της παλέτας properties μπορείτε να δείτε τις ιδιότητες, όπως στυλ, ύψος, πλάτος, head height και άλλες, τις οποίες μπορείτε να επεξεργαστείτε.
 • Για τα παράθυρα του υπογείου σας, επιλέξτε στην παλέτα εργαλείων των Windows (Fig.2.1.5.3) το στυλ παραθύρου Casement - Double. Στην Παλέτα Ιδιοτήτων που θα εμφανιστεί (Fig.2.1.5.4), θα δείτε τις ιδιότητες του στυλ παραθύρου που μόλις επιλέξατε.
 • Στην παλέτα Properties επεξεργαστείτε τις ιδιότητες ως εξής:
  Στην κατηγορία Dimensions, πληκτρολογήστε Width = 0.80, Height = 0.60, Measure to = Outside, Swing angle = 0.
  Στην κατηγορία  Location επιλέξτε Position along wall = Unconstrained, Justification = Center καιSill height = 2.00.
  Η επιλογή Unconstrained σάς δίνει τη δυνατότητα να ορίσετε τις τιμές πληκτρολόγησης της θέσης του παραθύρου χρησιμοποιώντας τις dynamic dimensions' (Fig.2.1.5.5) ή να ορίσετε τη θέση με το ποντίκι./li>
 • Με επιλεγμένο το στυλ παραθύρου Casement - Double, εμφανίζεται η προτροπή:
  Select Wall, grid assembly or Enter: επιλέξτε στον εξωτερικό τοίχο [ah] ένα σημείο, που βρίσκεται κοντά στο σημείο(a), στην επάνω αριστερή γωνία του υπογείου.
h21190 basem placeWindow 600300
Fig.2.1.5.5 - Place the Window

Είναι πιθανό να παρατηρήσετε ότι τα παράθυρα δεν εμφανίζονται στο σχέδιο. Αυτό συμβαίνει επειδή η κάτοψη είναι μία οριζόντια τομή του μοντέλου σε ένα ορισμένο επίπεδο (στάθμη). Εμφανίζει οτιδήποτε βρίσκεται σε αυτό το επίπεδο και σε απόσταση πάνω και κάτω από αυτό, όπως ορίζεται στο Cut Plane.
Το εργαλείο Cut Plane, βρίσκεται στην κάτω δεξιά πλευρά της οθόνης (Fig. 2.1.5.6), και δείχνει το επίπεδο του Cut Plane.Κάνοντας κλικ πάνω του θα ανοίξει το φύλλο εργασίας Global Cut Plane, όπου μπορείτε να αλλάξετε το ύψος του - στάθμη- (Fig. 2.1.5.6).
Για το υπόγειο ορίστε το ύψος του επιπέδου κοπής στο 2.20, ώστε να είναι πάνω από το περβάζι του παραθύρου που βρίσκεται σε ύψος 2.00 και έτσι να εμφανιστεί η οριζόντια τομή των παραθύρων της κάτοψης, και κάντε κλικ στο OK.

StatusBar globalCutPlane
Fig.2.1.5.6 - Cut Plane Height
 • Μετά την επιλογή του τοίχου, οι διαστάσεις εμφανίζονται δυναμικά υποδεικνύοντας τη θέση του παραθύρου (Fig. 2.1.5.5). Μετακινήστε τον κέρσορα από αριστερά προς τα δεξιά ή από δεξιά προς τα αριστερά για να προσδιορίσετε τη θέση του παραθύρου κατά μήκος του τοίχου που έχετε επιλέξει.
 • Στην προτροπή για τη δυναμική διάσταση:
  Εισαγάγετε το σημείο ή : στο αριστερό πλαίσιο πληκτρολογήστε 1.70, που είναι η απόσταση του παραθύρου από την αριστερή άκρη του τοίχου (ah), όπως φαίνεται στην Fig. 2.1.5.5, και πατήστε ENTER για αποδοχή αυτής της διάστασης και μετά πατήστε Esc ή Enter ξανά για να αφήσετε την εντολή.
 • Οι δυναμικές διαστάσεις, όπως φαίνεται στη Fig. 2.1.5.5, υποδεικνύουν τις αποστάσεις της πόρτας από τα άκρα του επιλεγμένου τοίχου. Η ενεργή δυναμική διάσταση υποδεικνύεται με μπλε φόντο.Χρησιμοποιώντας το πλήκτρο TAB μπορείτε να κάνετε εναλλαγή μεταξύ ενεργοποίησης δυναμικών διαστάσεων.
  Ενεργοποιήσατε την αριστερή δυναμική διάσταση (το φόντο του κουτιού ήταν μπλε) και πληκτρολογήσατε 1,70, που είναι η απόσταση της πόρτας που βάλατε από την εσωτερική αριστερή άκρη του τοίχου [ah], είναι η απόσταση από την εσωτερική γωνία [a].
 • Επιλέγοντας το παράθυρο θα παρατηρήσετε τις λαβές - grips -  (Fig. 2.1.5.7). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις λαβές για να μετακινήσετε το παράθυρο κατά μήκος του τοίχου, να αλλάξετε τη θέση των μεντεσέδων - στην περίπτωση ενός μονού παραθύρου -, την κατεύθυνση ανοίγματος και να αλλάξετε το πλάτος του παραθύρου.
h21190 basem windowGrips t480240
Fig.2.1.5.7 - Window Grips
 • Τοποθετήστε τα πέντε παράθυρα και ορίστε τις ιδιότητές τους για το location, width, height, swing και sill height, σύμφωνα με τις πληροφορίες που φαίνονται στο σχέδιο "Basement - doors - windows" (Fig.2.1.5.1). Θεωρείται ότι όλα τα παράθυρα του υπογείου έχουν : για (ύψος περβαζιού) Sill height = 2,00, για (ύψος Πρεκιού) Head height = 2600 , για (πλάτος) Width = 0,80 , και για (ύψος) Height = 0,60. Αφού τοποθετηθούν όλα τα παράθυρα, η κάτοψη του υπογείου θα είναι όπως φαίνεται στη Fig.2.1.5.8.
basement 3d windows
Fig.2.1.5.8 - Basement - Windows

Σώστε το σχέδιο με το όνομα windows-1 στον φάκελλο house21 που έχετε δημιουργήσει νωρίτερα.
Η πλήρης διαδρομή του είναι: C:\ACA\tutorials\house21\windows-1.

3D View - Πόρτες - Παράθυρα

Για να έχετε μια τρισδιάστατη ισομετρική προβολή (3D isometric view) του έργου σας, στο εργαλείο View Cube, στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης σας, κάντε κλικ στη γωνία WS του Cube.
Μπορείτε να εφαρμόσετε στο σχέδιό σαςμια προβολή στο στυλ Conceptual για να έχετε μια πιο καλλιτεχνική άποψη.
Για να ορίσετε το Visual Style (οπτικό στυλ) του σχεδίου

 • Στο Ribbon >κλικ στο View tab > κλικ το βελάκι στο Visual panel (hover on ►),το αναπτυσσόμενο μενού που θα ανοίξει παρέχει μια επιλογή Visual styles που ορίζονται στο σχέδιο για να επιλέξετε το current (τρέχον), (προς το παρόν το τρέχον οπτικό στυλ είναι το 2D Wireframe) > επιλέξτε το Conceptual, για να κάνετε αυτό το οπτικό στυλ current

Το αποτέλεσμα φαίνεται στην Fig. 2.1.5.8.

basement 3d doors
Fig.2.1.5.9 - Basement 3D View - Doors - Windows

Στο επόμενο tutorial Create the Slabs-1, θα σχεδιάσετε τις δύο πλάκες (slabs)του ορόφου στο level-1.