Τοποθετήστε τις Πόρτες 
με το AutoCAD Architecture

Το επόμενο βήμα είναι να σχεδιάσετε τις πόρτες του υπογείου (basement).Οι πόρτες τοποθετούνται στο έργο ως αντικείμενα με τρισδιάστατες ιδιότητες.
Αφού τοποθετηθούν σε ένα τοίχο, ο τοίχος θα κοπεί, θα υποστεί αυτόματη επεξεργασία και οι πόρτες ή τα παράθυρα παραμένουν αγκυρωμένα στον τοίχο.
Αυτά κρατιούνται στον τοίχο και δεν μπορούν να απομακρυνθούν.Όταν ο τοίχος μετακινείται ή αλλάζει μέγεθος, η θέση της πόρτας στον τοίχο παραμένει σταθερή.
Ανοίξτε με το AutoCAD Architecture, το σχέδιο που δημιουργήσατε στο προηγούμενο μάθημα, κάτω από το όνομα walls ή αν θέλετε μπορείτε να το κατεβάσετε κάνοντας κλικ here.Αποσυμπιέστε και ανοίξτε το, με το AutoCAD Architecture.
Θα συνεχίσετε να εργάζεστε στο σχέδιο της κάτοψης προσθέτοντας τις απαραίτητες πόρτες στην κάτοψη του επιπέδου-1 (level-1), που έχετε δημιουργήσει μέχρι τώρα.Θα τοποθετήσετε τις εσωτερικές πόρτες με τη διάταξη και τις διαστάσεις που φαίνονται στο σκίτσο 'Floor plan level-1  Doors - Windows' (Fig. 2.1.4.1).

h21190 basem openings tCon1430800w
Fig.2.1.4.1 - Floor plan (level-1) - Doors and Windows

Τοποθέτηση των Πορτών

Μπορείτε να επιλέξετε  το εργαλείο Door από το Ribbon > Home tab > Build panel > Door fly out menu (hover on ►) select Door , ή μπορείτε να το επιλέξετε από την Tool palette - Design (Fig. 2.1.4.2).

 • Οι πόρτες που επιλέγονται από την tool palette-design (παλέτα εργαλείων σχεδίασης) ή από την καρτέλα Build της αρχικής σελίδας, έχουν το standard στυλ.
  Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για πόρτες και παράθυρα ένα άλλο στυλ διαφορετικό από το στυλ "Standard".
 • Για να γινει αυτο:
  Στο Tool Palettes - Design, κάντε κλικ στην καρτέλα Doors (Εικ.2.1.4.2), για να ενεργοποιήσετε την 'Tool Palette Doors' (Fig. 2.1.4.3).
 • Στην ανοιχτή Tool Palette 'Doors' (Fig. 2.1.4.3), θα δείτε τα στυλ πόρτας που είναι διαθέσιμα για χρήση και μπορείτε να επιλέξετε το στυλ πόρτας που προτιμάτε.
 • Fig.2.1.4.2 - Tool Palette - Design
 • Fig
  Fig.2.1.4.3 - Tool Palette - Doors

Όταν επιλέγετε ένα εργαλείο πόρτας, θα ανοίξει η παλέτα ιδιοτήτων (Fig.2.1.4.4) του επιλεγμένου στυλ πόρτας. Στα πεδία της παλέτας Properties μπορείτε να δείτε τις ιδιότητές της, όπως style, height, width, head height και άλλα που μπορείτε να επεξεργαστείτε.

 • Για την πόρτα (1) στον τοίχο (BC) της κάτοψής σας, επιλέξτε στην Door tool palette' (Fig. 2.1.4.3) το στυλ πόρτας Hinged - Single (με μεντεσέδες - μονή πόρτα).
  Στην παλέτα Properties που θα εμφανιστεί (>.2.1.4.4), θα δείτε τις ιδιότητες του στυλ πόρτας που έχετε επιλέξει.
 • Στην παλέτα επεξεργαστείτε τις ιδιότητες ως εξής:
  Στην κατηγορία Dimensions, πληκτρολογήστε τα εξής: Width = 0,90, Height = 2,10, Measure to = Outside of frame, Swing angle = 90.
 • Στην κατηγορία Location επιλέξτε position = Unconstrained.
  Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να ορίσετε τη θέση της πόρτας εισάγοντας τιμές χρησιμοποιώντας τις δυναμικές διαστάσεις - dynamic dimensions - (Fig.2.1.4.5) ή να προσδιορίσετε τη θέση τους με το ποντίκι.
aca18 propDoor hingedSingle t500700
Fig.2.1.4.4 - Door Properties
 • Αφού επιλέξετε το στυλ πόρτας Hinged - Single, εμφανίζεται η προτροπή:
  Select Wall, grid assembly or Enter: επιλ΄ξτε τον τοίχο [BC] κοντά στο σημείο [B].
  Μετά την επιλογή του τοίχου, οι διαστάσεις εμφανίζονται δυναμικά υποδεικνύοντας τη θέση της πόρτας (Fig.2.1.4.5).
 • Για να εμφανιστεί το εργαλείο Δυναμικές διαστάσεις (Dynamic dimensions tool), η επιλογή Dynamic Input  στο 'Application status bar' πρέπει να είναο ON (το χρώμα του πρέπει να είναι κυανό).
  Μετακινήστε τον κέρσορα από αριστερά προς τα δεξιά ή από δεξιά προς τα αριστερά για να προσδιορίσετε τη θέση της πόρτας κατά μήκος του τοίχου που έχετε επιλέξει.Μετακινήστε τον κέρσορα πάνω και κάτω από τον τοίχο για να ρυθμίσετε την αιωρούμενη (swing) πόρτα.
h21190 basem placeDoor 600300
Fig.2.1.4.5 - Place the Door

Η θέση των μεντεσέδων της πόρτας μπορεί να αλλάξει να αλλάξει χρησιμοποιώντας σημεία χειρολαβής (Handle points - grips) (Fig.2.1.4.6).

 • Στην προτροπή για τη δυναμική διάσταση:
  Εισαγάγετε το σημείο ή:  πληκτρολογήστε 1.80, που είναι η απόσταση της πόρτας από το αριστερό άκρο του τοίχου (BC) (Fig. 2.1.4.1), πατήστε ENTER για να αποδεχτείτε την τιμή και πατήστε Esc ή Enter, και πάλι για να ολοκληρώσετε την εντολή.

Οι δυναμικές διαστάσεις (dynamic dimensions), όπως φαίνεται στο Fig. 2.1.4.5, υποδεικνύουν τις αποστάσεις της πόρτας από τα άκρα του επιλεγμένου τοίχου.Η ενεργή δυναμική διάσταση υποδεικνύεται με μπλε φόντο.
Χρησιμοποιώντας το πλήκτρο TAB μπορείτε να κάνετε εναλλαγή μεταξύ ενεργοποίησης ή μη των δυναμικών διαστάσεων.
Ενεργοποιήσατε την αριστερή δυναμική διάσταση (το φόντο ήταν μπλε) και βάλατε 1,80, που είναι η απόσταση της πόρτας που εισαγάγατε, από την αριστερή άκρη του τοίχου [BC], είναι η απόσταση από το σημείο [B].
Τώρα θα δημιουργήσετε, με τον ίδιο τρόπο, τις άλλες τρεις πόρτες με τους αριθμούς καρτέλας 2, 3 και 4 όπως φαίνεται στο Fig. 2.1.4.1 "Basement - doors.".
Επιλέγοντας την πόρτα που τοποθετήσατε σε τοίχο (BC) (Fig. 2.1.4.5), θα παρατηρήσετε τα χερούλια - λαβές (handles - grips) (Fig. 2.1.4.6).

h21190 basem doorFlipHinge t560280
Fig.2.1.4.6 - Flip (Hinges) Door

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα χερούλια (handles) για να μετακινήσετε την πόρτα κατά μήκος του τοίχου, να αλλάξετε τη θέση του άξονα περιστροφής και να αλλάξετε το πλάτος της πόρτας.
Στο παράδειγμά σας, πρέπει να αλλάξετε τη θέση του άξονα περιστροφής για την πόρτα (1) (τη θέση των μεντεσέδων), για να την γυρίσετε από την αριστερή στη δεξιά πλευρά. Για να το κάνετε αυτό, με την πόρτα (1) ακόμα επιλεγμένη, πιέστε τη λαβή που ενεργοποιεί το Flip (hinge) όπως φαίνεται στην Fig. 2.1.4.6 και η πόρτα θα περιστραφεί προς την άλλη πλευρά του τοίχου.
Αφού επιλέξετε την πόρτα, θα εμφανιστεί η Παλέτα Properties .Στη συνέχεια, θα δείτε τις ιδιότητες της πόρτας που έχετε επιλέξει και η οποία έχει το στυλ 'Hinged-Single'.

• Στην παλέτα Properties σημειώστε ότι οι ιδιότητες της πόρτας που έχει επιλεχθεί είναι οι εξής:
Στην κατηγορία Dimensions, Width = 0.90, Height = 2.10, Measure to = Outside of frame, Swing angle = 90.
Τοποθετήστε τις πόρτες 2, 3 και 4, στην κάτοψη του υπογείου, ακολουθώντας την ίδια διαδικασία που εφαρμόσατε για την πόρτα (1). Το αποτέλεσμα θα είναι όπως φαίνεται στο Floor plan level-1 - Doors-1, Fig. 2.1.4.8.

Χρησιμοποιώντας το ποντίκι και τα σημεία λαβής (Flip grips) μιας πόρτας (Fig.2.1.4.6), μπορείτε να αναστρέψετε την κατεύθυνση και τη θέση των μεντεσέδων, όπως φαίνεται στο 'Basement - doors' στην Fig.2.1.4.1.
Οι εσωτερικές πόρτες που δημιουργήσατε έχουν width = 0,90, εκτός από την πόρτα στον τοίχο [HG] που πρέπει να έχει width = 0,80, οπότε πρέπει να αλλάξετε το πλάτος της.
Για να αλλάξετε το πλάτος της πόρτας στον τοίχο (HG), αφού την επιλέξετε με το ποντίκι σας, στην Properties Palette - door που θα εμφανίζει τις ιδιότητές της, μεταβείτε στην κατηγορία Dimensions - Width και επεξεργαστείτε την τιμή σε 0,80.
Το πλάτος της πόρτας άλλαξε στο 0,80, αλλά μετακόμισε και από τη προηγούμενη θέση της .Μπορείτε να μετακινήσετε την πόρτα στην προηγούμενη θέση της χρησιμοποιώντας το ποντίκι σας.
Για μεγαλύτερη ακρίβεια θα χρησιμοποιήσετε την ιδιότητα 'Anchor' of the door properties.
Επιλέξτε Door properties στην κατηγορία Location επιλέξτε Anchor για να ανοίξει το παράθυρο 'Anchor panel settings' (Fig.2.1.4.7).
Χρησιμοποιώντας αυτές τις ρυθμίσεις του 'Anchor panel settings', μπορείτε να αλλάξετε τη θέση της επιλεγμένης πόρτας σε σχέση με τον τοίχο στον οποίο είναι αγκυρωμένη.
Για αυτήν την πόρτα (4), στην κατηγορία Position Along (X)', για 'From' επίλέξτε Start of wall, για'To' επιλέξτε Start Edge of Object και για  'Distance'  πληκτρολογήστε 0.30.

aca18 PropDoor anchor 560336
Fig.2.1.4.7 - Door Properties - Anchor

Η κάτοψη floor plan of level-1, μετά τον σχεδιασμό των πορτών, θα είναι όποως φαίνονται στην Fig.2.1.4.8.

h21190 basem Doors tCon1400800w
Fig.2.1.4.8 - Floor plan (level-1) - Doors-1

Σώστε το σχέδιο με το όνομα h21_Doors στον φάκελλο house21 που έχετε δημιουργήσει.
Η πλήρης διαδρομή του θα είναι: C:\ACA\tutorials\house21\h21_doors.

3D ισομετρική προβολή

Για να έχετε μια τρισδιάστατη ισομετρική προβολή (3D isometric view) του έργου σας, στο εργαλείο View Cube, στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης σας, κάντε κλικ στη γωνία WS του Cube.
Μπορείτε να εφαρμόσετε μια προβολή στο Visual Style Conceptual στο σχέδιό σας για να έχετε μια πιο καλλιτεχνική άποψη:

 • Για να ορίσετε το Visual Style του σχεδίου, στο Ribbon κάντε κλικ στην καρτέλα View > κάντε κλικ στο βέλος στο Visual panel (hover on ►), το αναπτυσσόμενο μενού που θα ανοίξει παρέχει μια επιλογή των visual styles που ορίζονται στο σχέδιο, από τα οποία μπορείοτε να επιλέξετε το τρέχον -current- (προς το παρόν το current visual style είναι το 2D Wireframe) επιλέξτε Conceptual, για να ορίσετε ως το current visual style.
  Το αποτέλεσμα φαίνεται στην Fig.2.1.4.9.
basement 3d doors
Fig.2.1.4.9 - 3Dview plan (level-1) - Doors-1

Στο επόμενο μάθημα Place the Windows-1, θα σχεδιάσετε τα παράθυρα για το Floor plan -level-1.