Εξωτερικοί Τοίχοι
με το AutoCAD Architecture

Θα σχεδιάσετε τους εξωτερικούς τοίχους του υπογείου - basement, χρησιμοποιώντας ως οδηγό την polyline "basement outline" (Fig.2.1.2.1), που δημιουργήσατε στο προηγούμενο tutorial Polyline-1.

h21190 basem workSpace CreateWall1 t800500
Fig.2.1.2.1- Basement - Design Exterior walls
 • Ανοίξτε με το AutoCAD Architecture, το σχέδιο basem_outline.dwg που δημιουργήσατε στο προηγούμενο tutorial.
 • Οι Tool palettes <παρέχουν την κύρια μέθοδο για την πρόσβαση σε εργαλεία για τη δημιουργία αντικειμένων στο μοντέλο σας.

  Η Design Tool Palette περιλαμβάνει τα βασικά εργαλεία για τη δημιουργία των περισσότερων αρχιτεκτονικών αντικειμένων. Τα εργαλεία περιλαμβάνουν εντολές για την προσθήκη τοίχων, θυρών, παραθύρων, στεγών, πλακών και άλλων αντικειμένων. Μπορείτε να έχετε εργαλεία για τυπικά αντικείμενα καθώς και για αντικείμενα με συγκεκριμένο στυλ και ιδιότητες.
  Το εργαλείο περιέχει παραμέτρους δημιουργίας για το αντικείμενο που αντιπροσωπεύει. Όταν προσθέτετε ένα αντικείμενο με ένα συγκεκριμένο εργαλείο, το αντικείμενο έχει τις ρυθμίσεις που ορίσατε στο εργαλείο. Όταν κάνετε κλικ σε ένα εργαλείο αντικειμένου για να προσθέσετε ένα αντικείμενο στο σχέδιο, ανοίγει ηproperties palette και μπορείτε να αλλάξετε ιδιότητες για το νέο αντικείμενο, αν θέλετε.

 • Για να ανοίξετε την default Tool Palette - Design group:
 • Στο Ribbon, κλικ στο εικονίδιο tools και κατόπιν στο Design Tools tab, (Fig.2.1.2.2), για να ανοίξει η Design Tool Palette (Fig.2.1.2.3),
aca18 ribbon toolsPaletteDesign t420315
Fig.2.1.2.2- Ribbon - Design Tools
 • Στην Tool Palettes - Design, που θα ανοίξει, δεξιό κλικ στοεργαλείο Wall και επιλέξτε Apply Tool Properties to > Linework (Fig.2.2.2.3).
aca18 thumb designPalette WallLinework 600343
Fig.2.1.2.3 - Ribbon - Design Tools

Στην προτροπή:

 • 'Select lines, arcs, circles, or polylines to convert into walls:', επιλέξτε στην οθόνη σας την  polyline 'Basement Outline' (Fig.2.1.2.1), και πατήστε ENTER για αποδοχή της επιλογής.
 • Erase layout geometry: επιλέξτε Yes (ή πληκτρολογήστε y), και κατόπιν πατήστε ENTER.

  Η polyline αντικαθίσταται από τους τοίχους, που είναι οι εξωτερικοί τοίχοι του basement plan (Fig. 2.1.2.4).
h21190 basem createWalls justify t800475
Fig.2.1.2.4 - Tool Palettes - Walls - Justify

Θα παρατηρήσετε ότι οι τοίχοι στοιχίζονται (justified) στο κέντρο τους με την Basement polyline, που χρησιμοποιήσατε για να δημιουργήσετε τους τοίχους.
Πρέπει να τους δικαιολογήσετε με το δίκιο τους, για να το κάνετε αυτό:
Με επιλεγμένους τους τοίχους, στην Properties palette και στην κατηγορία Dimensions κάντε κλικ στο βέλος στο Justify tab και από το αναπτυσσόμενο μενού επιλέξτε right. Η θέση των τοίχων θα αλλάξει, όπως φαίνεται στο Fig.2.1.2.5.

h21190 basem createWalls properties t800627
Fig.2.1.2.5 - Basement Exterior Walls - Properties

Οι τοίχοι αποτελούνται από ένα ή περισσότερα στοιχεία, τα οποία είναι τα αντικείμενα που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή τους.
Οι τοίχοι που χρησιμοποιούνται σε ένα σχέδιο έχουν στοιχεία (elements) και χαρακτηριστικά (attributes) που ορίζονται από το στυλ του συγκεκριμένου εργαλείου τοίχου που επιλέξατε και χρησιμοποιήσατε για να το σχεδιάσετε.

Ιδιότητες (Properties) των τοίχων

Η παλέτα Properties σάς επιτρέπει να προβάλετε και να τροποποιήσετε τις φυσικές και γραφικές ιδιότητες ενός αντικειμένου που πρόκειται να σχεδιάσετε ή να επιλέξετε στην οθόνη σας. Επεκτείνοντας τα πεδία της παλέτας Properties , μπορείτε να προβάλετε και να τροποποιήσετε πρόσθετες ιδιότητες ενός αντικειμένου που σχεδιάζετε ή επιλέγετε.

 • Επιλέξτε τους τοίχους κάντε δεξί κλικ σε έναν από αυτούς και επιλέξτε Properties. Η παλέτα Properties θα ανοίξει και θα εμφανίσει τις ιδιότητες του επιλεγμένου τοίχου (Fig.2.1.2.6, 2.1.2.7).
 • aca18 propPalette wall t375675
  Fig.2.1.2.6 - Properties of Wall
 • aca18 properties wallJustify 320597
  Fig.2.1.2.7 - Wall Properties - Justify
 • Κοιτάξτε στην παλέτα properties , θα παρατηρήσετε ότι το στυλ του τοίχου είναι το standard, είναι το απλούστερο στυλ τοίχου που αποτελείται μόνο από δύο παράλληλες γραμμές που ορίζουν τις δύο πλευρές του τοίχου.
  Είναι το εργαλείο τοίχου που έχετε επιλέξει νωρίτερα από την παλέτα των εργαλείων σχεδίασης για τη δημιουργία των τοίχων.
  Θα χρησιμοποιήσετε προσωρινά αυτό το απλό στυλ τοίχου και αργότερα μπορείτε να το αντικαταστήσετε με το πραγματικό στυλ τοίχου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τους εξωτερικούς τοίχους του έργου σας.
 • Στην κατηγορία Dimensions επιλέξτε για το Justify την τιμή Right (Fig.2.1.2.7). Προσέξτε τώρα ότι:
  Οι τοίχοι θα έχουν τις διαστάσεις του πραγματικού τελικού τοίχου που πρόκειται να χρησιμοποιήσετε αργότερα, 0,30 για το πλάτος (Width) και 2,80 για το Base Height (όλες οι μονάδες είναι σε μέτρα).
  Το elevation των τοίχων θα είναι 0,20. Είναι το επίπεδο που θα τοποθετηθούν οι τοίχοι. Είναι 0,20 αντί για 0,00 γιατί αργότερα θα προσθέσετε κάτω από τους τοίχους μια πλάκα δαπέδου πάχους 0,20 m, της οποίας η στάθμη του πυθμένα θα είναι 0,00.
 • Για να το κάνετε αυτόι:
  Στην Properties palette αναπτύξτε την κατηγορία dimensions and και ορίστε την τιμή του Width σε0.30 και του Base height σε 2.80.
  Οι τοίχοι έχουν αλλάξει και τώρα έχουν ως Width = 0.30 και Base height= 2.80.
 • Στην κατηγορία Location ορίστε το Elevation = 0.20.

Πατήστε Esc και σώστε το σχεδιό σας με το όνομα : Walls-1e, στον φάκελλο: C:/ACA/tutorials/house21/

3D Isometric View

Για να έχετε μια τρισδιάστατη ισομετρική προβολή (3D isometric view) του έργου σας, στο εργαλείο View Cube, στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης σας (Fig.2.1.2.6), κάντε κλικ στη γωνία WS του κύβου. Μπορείτε να εφαρμόσετε μια Conceptual view στο σχέδιό σας για να έχετε μια πιο καλλιτεχνική άποψη.
Για να γινει αυτο:

 • Πρώτα στο Layers panel κάντε κλικ στο εικονίδιο Layer Properties button και στο Layer Properties Manager κουτί διαλόγου που θα ανοίξει, εντοπίστε to layer A-Wall, κλικ στο  color του layer και αλλάξτε το σε Magenda.
 • Για να ορίσετε το Visual Style of the drawingτου σχεδίου, στοRibbon > κλικ το View tab > κλικ το βελάκι στο Visual panel, το drop-down μενού που θα ανοίξει παρέχει μια επιλογή visual styles που ορίζονται στο σχέδιο για να επιλέξετε το τρέχον - current - (προς το παρόν το current visual style είναι το 2D Wireframe) > επιλέξτε Conceptual, για να το ορίσετε ως το current visual style (Fig.2.1.2.8).
  Το αποτέλεσμα είναι αυτό που φαίνεται στην Fig.2.1.2.9.
h21190 basem 3dWalls t800527
Fig.2.1.2.9 - Basement - 3d View Exterior walls

The next step is to design the interior walls of this floor plan.