Ο σκοπός αυτού του ιστότοπου είναι να παρουσιάσει σε αρχιτέκτονες, μηχανικούς, σχεδιαστές εσωτερικών χώρων, επαγγελματίες σχεδιαστές και φοιτητές, τη διαδικασία που θα ακολουθήσουν βήμα προς βήμα για να σχεδιάσουν μία κατοικία, χρησιμοποιώντας τα εργαλεία του AutoCAD Architecture. Μέσα από παραδείγματα, θα παρακολουθείσετε την εξέλιξη των κατασκευαστικών σχεδίων από την αρχή μιας κατοικίας. Τα τutorials χρησιμοποιούνται για να δείξουν βήμα προς βήμα πώς χρησιμοποιείται το λογισμικό του AutoCad Architecture για τη δημιουργία κατόψεων, τοπογραφικού, όψεων, τομών, τρισδιάστατων προβολών, πορτών, παραθύρων, σκάλων, οροφής, σοφίτας, φύλλων σχεδίων και schedules.

Σχεδιάστε μια Κατοικία με το AutoCAD Architecture

The purpose of this site is to introduce to architects, engineers, interior designers, design-build professionals and students, the process they will follow step by step to design a house, using the tools of AutoCad Architecture.

Design a House with AutoCAD Architecture

New Book pdf-epub-kindle-
paperBack........more

Book house21-260
  Design a House
with AutoCad Architecture 2021"

Welcome to AutoCadArchitecture.eu website, here you will learn how to Design a House using AutoCAD Architecture (ACA).
AutoCAD Architecture is a software that provide the drawing tools to design a building, useful for architects, engineers interior designers design-build professionals and students.

You can start to design a House using AutoCAD Architecture step by step.
In the lessons that will be published, you will track the development of working drawings from the beginning of a residence. Tutorials are included to demonstrate step by step how the software of AutoCad Architecture is used to create floor plans, site plan, elevations, sections, 3D Views, doors, windows, stairs, roof, attic, sheets and schedules.

These lessons are from the eBook "Design a House with AutoCAD Architecture 2021", every week a new lesson will be uploaded.
You can watch these lessons for free!

free lessons!....More

Step by Step Design a House

My Project - Design a House

My Project - Design a House is a step by step tutorial, to design a house using the tools provided by the AutoCAD Architecture software.

Step by Step Design a House ..more

AutoCAD Architecture Tutorials

Within AutoCAD Architecture tutorials you will learn how to create the drawings you need for a building. Learn to:

  • Create walls
  • Create slabs
  • Place Doors and Windows
  • Create Stairs
  • .. and much more!

AutoCaAD Architecture Tutorials

Thank you for visiting our web site. We hope you find it useful, and it will help you to design a building using "AutoCAD Architecture. We welcome your comments and comments regarding the contents of this site. Please forward your opinions, questions and comments to: autocadonline@yahoo.com.

Mάθετε πως να σχεδιάσετε μια Κατοικία χρησιμοποιώντας το AutoCAD Architecture (ACA) και δημιουργήστε τα φύλλα των σχεδίων έτοιμα για εκτύπωση ... more

plans

Floor Plans

Τις κατόψεις και το τοπογραφικό που θα σχεδιάσετε σε αυτό το βήμα, θα τα χρησιμοποιήσετε αργότερα για να δημιουργήσετε τα Construct Drawings ... more

View Drawings

Ένα σχέδιο προβολής (view drawing) έχει ως αναφορά έναν αριθμό κατασκευαστικών σχεδίων, για να παρουσιάσει μια συγκεκριμένη άποψη ... more

Sections and Elevations

Μία τομή αντιπροσωπεύει ένα μοντέλο όπως φαίνεται όταν κόβεται με κατακόρυφο επίπεδο, για να δείχνει εσωτερικές λεπτομέρειες ...more

Drawing Management

Το λογισμικό AutoCAD Architecture (ACA), διαθέτει ειδικά εργαλεία για να οργανώσετε τα έργα σας... more